Arhiva revistei literare Faleze de piatră

Cartea în pictură

Posted in Uncategorized by Hopernicus on 12/07/2011
SENSURI,  SIMBOLURI,  FRUMUSEŢE
Câteva versuri ale poetului Zoltan Terner, intitulate „Natură statică”, au inspirat-o pe pictoriţa Miriam Cojocaru, care a dat o replică în culori, punând în centrul tabloului, ca personaj, o cititoare de poezie. Ideea mi s-a părut interesantă, pentru că, dincolo de fireasca îngemănare a artelor, ne propune subiectul unui întreg univers al omului în societate. Cartea înseamnă ştiinţă, cultură, artă, credinţă, fantezie, meditaţie, profesie, proiecte, vise, viitor…

  Miriam Cojocaru
E adevărat că numeroşi pictori au surprins în lucrările lor mai mulţi jucători de cărţi decât cititori de cărţi, dar nu puţini sunt cei care s-au lăsat atraşi de cartea ca atare sau de copii sau oameni maturi citind în ipostaze diferite. Fiecare în stilul său propriu a lăsat  opere memorabile, cartea servind când ca metaforă sau alegorie, când ca element esenţial în compoziţie, când ca o caldă invitaţie spre cultură. Marc Chagall, Rene Magritte, Andre Derain, Claud Monet, Theodor Pallady, Rouven Rubin se numără  printre ei, la un simplu exerciţiu de memorie.

 Alexandru Ciucurencu 
Pentru iniţiatorii cubismului, Pablo Picasso, George Braque, Juan Gris, cartea a fost un element decorativ plasat în centrul tablourilor pe care francezii le denumeau „naturi moarte”, alături de alte elemente de sugestie, precum ziare sau partituri muzicale, chitară, flaut sau o sticlă de vin, sugerând  boema sau mediul artistic al vremii. Contemporan cu noi, Moni Leibovitch, care e hiper-realist, într-o natură statică, atribuie cărţilor, stivuite pe masă, o patină de vechime, aureolată de un respect aproape mistic.

 Moni Leibovitch
Portretele unor scriitori celebri sunt întregite adesea de cărţi. Mi se pare deosebit de reprezentativ, în acest sens, portretul lui Emile Zola în execuţia lui Edouard Manet, personalitatea scriitorului fiind evidenţiată prin chipul său inteligent, dar şi prin volumul ţinut în mâini. Pictorul Zvi Malnovitzer surprinde o scenă de rugăciune a unui grup de femei, cărţile sugerând  atmosfera spirituală mai bine decât orice alt artificiu.

  Edouard Manet
Curăţenia sufletească şi seninătatea pe care ţi le oferă lectura iluminează figurile modelelor  pictate de pictori români celebri, precum Francisc Şirato sau Alexandru Ciucurencu. Interpretarea literală şi figurativă se îmbină discret într-un limbaj universal din care nu lipsesc însemne şi valori locale.

  Francisc Şirato
 Arta surprinde toate aspectele existenţei. Nu este loc de îndoială că şi în veacul cibernetic cartea îşi va păstra un loc onorabil, iar mânuitorii penelului vor şti să găsească în reprezentarea cărţii sensuri, simboluri, conotaţii, alegorii, demnitate, speranţe şi, desigur, frumuseţe.
autor: Dr.DOREL  SCHOR
Reclame

Comentarii închise la Cartea în pictură

%d blogeri au apreciat asta: