Arhiva revistei literare Faleze de piatră

Poetul Aurel Contrea – Omagiu de zece mai

Posted in Uncategorized by Hopernicus on 21/05/2011

Ziua de ZECE MAI – Ziua obţinerii Independenţei de Stat a României în urma războiului din 1877, dar şi a întronării regelui Carol I al României a însemnat – pentru locuitorii Transilvaniei şi a Banatului nu numai un moment istoric dar şi un motiv de speranţă, de a se împlini visul milenar de Unire a întregii ţări.

Nu este de mirare că la acea dată – dar la sfârşitul primului război mondial, poetul Aurel Contrea, tatăl meu – la vârsta de 23 de ani, i-a dedicat şi publicat un poem omagial din care îmi permit să citez aici o strofă:

În zece maiu cutremure-se firea

Şi zbate-să-n delir de veselie,

În ziua de-azi făcutu-s-a plinirea

Ce-atâtea vremi dorit era să vie:

Când răzbunând trufia cu căinţă

Plângeau stăpânii zilelor vitrege

Când dragostea de ţară şi de rege

Şi-a câştigat măreaţa biruinţă.

Tot pe atunci, în revista Diecezană din Caransebeş apărea un vibrant imn al Banatului din care, de asemenea – îmi permit să vă recit un scurt fragment:

Bănatule, tu ţara mea frumoasă

Ce creşti în tine fierul din adânc, –

Ai lanuri verzi şi holde şi grădine

Şi tot ce e comoară pe pământ.

Întrucât despre această personalitate a culturii bănăţene nu se ştiu prea multe lucruri – şi întrucât prin întreaga sa activitate a fost fidel ideii de independenţă şi libertate a României permiteţi-mi să vă evoc foarte pe scurt, câte ceva din viaţa lui.

A văzut lumina soarelui la 16 octombrie 1895 în comuna Comloşu Mare şi s-a stins la 12 aprilie 1968, în oraşul Timişoara. A urmat şcoala primară în satul natal, a absolvit Preparandia din Arad şi a urmat cursurile facultăţii de Ştiinţele naturii din Cluj.

Încă din 1917 a început să participe la activitatea cenaclului arădean Petru Maior când a publicat un necrolog pentru profesorul său Ion Sădean, răpus pe front, apoi un articol şi un poem la moartea poetului naţional George Coşbuc.

La Cluj, fiind apreciat pentru poeziile lui, a fost solicitat să traducă pentru Opera din Cluj cunoscuta dramă muzical Aida de Giuseppe Verdi după un libret de Antonio Ghislanzonni. Premiera a avut loc – pentru prima oară în limba română, în data de 25 mai 1020.

Din revista Primăvara din 1922 aflăm că a fost ales preşedinte al Asociaţiei studenţeşti: Tinerimea din nordul Banatului. Împreună cu asociaţia Voluntarii comloşeni organizează o Serbari patriotice cu ocazia căreia au fost interpretate cântece populare şi dansuri folclorice.

 

Măşti, artist Gabi Schuster

 

Din revista lugojeană Primăvara din 22 martie 1922  constatăm că tot el prezintă o conferinţă despre Însemnătatea Ţării Româneşti primită cu interes de participanţi.

Ceva mai târziu, ziarul Românul informează despre un turneu al Asociaţiei studenţilor bănăţeni din Cluj la Timişoara şi Lugoj cu spectacole de cântece populare şi dansuri folclorice unde, de asemenea, tânărul student Aurel Contrea a avut un rol în coordonare şi organizare.

Aflat la studii la Roma în 1923, este ales în calitate de secretar general al Societăţii Academice Dacia Traiana unde se remarcă prin activităţi culturale şi în cadrul cărora compune un imn intitulat Din Roma de la care amintim:

Din Dacia ne-a adunat

La Roma o scânteie,

Ce s-a aprins când neamul Dac

Luptând cu divul împărat

Căzu pentr-o idee.

Obţinând titlul de doctor în ştiinţele naturii se întoarce la Timişoara unde activează până la pensionare ca profesor la Liceul Loga şi preparator la Politehnică, catedra de mineralogie.

Ca poet continuă să publice în revistele vremii fiind ales în conducerea asociaţiilor literare Altarul Cărţii şi a Asociaţiei Scriitorilor Români din Banat, încă din anul 1932.

Menţionăm şi activitatea sociologică în cadrul Institutului cultural Banat-Crişana unde se remarcă prin monografiile sociologice ale comunelor Belinţ şi Sârbova.

În 1938 a publicat un manual şcolar intitulat Istoria descoperirilor geografice în care îmbină stilul ştiinţific cu reale calităţi literare. Are, de asemenea, precupări privind aspecte ale naturii, a florei şi faunei Banatului precum şi un interesant şi important studiu dedicat: Auroteluridelor de la Săcărâmb.

În contextul complicat al epocii moderne, când în mod nemeritat valorile culturale sunt minimalizate în mentalitatea unora, – credem că este cazul să ne amintim cu pioşenie de cei care ne-au precedat.

 

autor Florin Contrea

http://cititordeproza.ning.com/profile/florincontrea

Anunțuri

Comentarii închise la Poetul Aurel Contrea – Omagiu de zece mai

%d blogeri au apreciat asta: